PropertyValue
skos:altLabel
 • ALUMNOS RETARDADOS@es-ES
 • ALUMNOS RETRASADOS@es-ES
 • ALUMNOS@es-ES
 • BESIMOKANTIEJI SU SPECIALIAIS POREIKIAIS@lt-LT
 • EDUCATIONALLY SUBNORMAL STUDENTS@en-GB
 • ELEV DER HAR SVÆRT VED AT LÆRE@da-DK
 • ELEV MED INLÄRNINGSSVÅRIGHET@sv-SE
 • ELEVER MED INLÄRNINGSSVÅRIGHETER@sv-SE
 • ELEVI SAU STUDENȚI CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE@ro-RO
 • ERITYISOPISKELIJAT@fi-FI
 • ERITYISOPPILAAT@fi-FI
 • FOERDERSCHUELER@de-DE
 • HEIKKOLAHJAISET OPISKELIJAT@fi-FI
 • HITAASTI OPPIVAT@fi-FI
 • LANGSOM INDLÆRING@da-DK
 • LERNBEEINTRAECHTIGTE SCHUELER@de-DE
 • LERNBEEINTRÄCHTIGTE SCHÜLER@de-DE
 • LERNBEHINDERTE SCHUELER@de-DE
 • LERNBEHINDERTE SCHÜLER@de-DE
 • LERNSCHWACHE SCHUELER@de-DE
 • LERNSCHWACHE SCHÜLER@de-DE
 • LOW ABILITY STUDENTS@da-DK
 • LOW ABILITY STUDENTS@en-GB
 • LÅGPRESTERANDE ELEVER@sv-SE
 • MINDERBEGABTE SCHUELER@de-DE
 • MINDERBEGABTE SCHÜLER@de-DE
 • RETARDÉS SCOLAIRES@fr-FR
 • SLOW LEARNERS@en-GB
 • SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTYS STUDENTAI@lt-LT
 • STUDENTAI SU SPECIALIAIS POREIKIAIS@lt-LT
 • SVAKE ELEVER@no-NO
 • ÉLÈVES AVEC DES BESOINS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS@fr-FR
 • ÉLÈVES AYANT DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE@fr-FR
 • ÉLÈVES HANDICAPÉS@fr-FR
 • ÉLÈVES LENTS@fr-FR
 • ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ@el-GR
 • ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ@el-GR
 • ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ@el-GR
skos:broader
skos:hiddenLabel
 • ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV@sv-SE
skos:inScheme
skos:prefLabel
 • ALUMNOS DE EDUCACION ESPECIAL@es-ES
 • ELEVER MED SPESIELLE BEHOV@no-NO
 • ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV@sv-SE
 • ELEVI ȘI STUDENȚI CU NEVOI SPECIALE@ro-RO
 • ERITYISOPETUSTA TARVITSEVAT@fi-FI
 • FÖRDERSCHÜLER@de-DE
 • GEHANDICAPTE STUDENTEN@nl-NL
 • SPECIAL NEEDS STUDENTS@en-GB
 • SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ STUDENTAI@lt-LT
 • STUDERENDE MED SÆRLIGE BEHOV@da-DK
 • UČENEC S POSEBNIMI POTREBAMI@sl-SL
 • ÉLÈVES AVEC DES BESOINS SPÉCIAUX@fr-FR
 • ŽÁCI A STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMÍ POTŘEBAMI@cs-CZ
 • ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ@el-GR
skos:related
skos:scopeNote
 • ELEVER SOM HAR FYSISKA ELLER PSYKISKA NEDSÄTTNINGAR OCH/ELLER SOM HAR INLÄRNINGSPROBLEM ELLER KÄNSLOMÄSSIGA SVÅRIGHETER, OCH SOM DÄRFÖR BEHÖVER SÄRSKILT STÖD ELLER HJÄLPMEDEL FÖR ATT UPPNÅ UTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR.@sv-SE
rdf:type