PropertyValue
skos:altLabel
 • DEFENCE POLICY@en-GB
 • FORSVARSPOLITIKK@no-NO
 • FORSVARSPOLITK@da-DK
 • FÖRSVARSPOLITIK@sv-SE
 • GYNYBOS POLITIKA@lt-LT
 • POLITIK FOR STATSSIKKERHED@da-DK
 • POLITIQUE DE DÉFENSE@fr-FR
 • POLITIQUE DE SÉCURITÉ NATIONALE@fr-FR
 • PUOLUSTUSPOLITIIKKA@fi-FI
 • SICHERHEITSPOLITIK@de-DE
 • SIKKERHETSPOLITIKK@no-NO
 • STATE SECURITY POLICY@en-GB
 • SÄKERHETSPOLITIK@sv-SE
 • TURVALLISUUSPOLITIIKKA@fi-FI
 • VALSTYBĖS SAUGUMO POLITIKA@lt-LT
 • VERTEIDIGUNGSPOLITIK@de-DE
 • ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ@el-GR
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ@el-GR
skos:broader
skos:hiddenLabel
 • DEFENCE AND STATE SECURITY POLICY@en-GB
skos:inScheme
dcterms:issued
 • 2017-05-15
skos:prefLabel
 • DEFENCE AND STATE SECURITY POLICY@en-GB
 • DEFENSIE- EN STAATSVEILIGHEIDSBELEID@nl-NL
 • FORSVARS OG SIKKERHETSPOLITIKK@no-NO
 • FORSVARS- OG SIKKERHEDSPOLITIK@da-DK
 • FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSPOLITIK@sv-SE
 • GYNYBOS IR VALSTYBĖS SAUGUMO POLITIKA@lt-LT
 • OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA@cs-CZ
 • POLITICA DE APĂRARE ȘI DE SECURITATE A STATULUI@ro-RO
 • POLITICA DE SEGURIDAD Y DE DEFENSA DEL ESTADO@es-ES
 • POLITIQUE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ NATIONALE@fr-FR
 • PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA@fi-FI
 • VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE@sl-SL
 • VERTEIDIGUNGS- UND SICHERHEITSPOLITIK@de-DE
 • ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ@el-GR
skos:related
rdf:type